O kancelarii

Kancelaria Notarialna Ewy Malak została uruchomiona w 1993 roku przez Notariusza Ewę Malak. Była to jedna z pierwszych Indywidualnych Kancelarii otwartych w Olsztynie.

Biuro nasze pracuje w tym miejscu nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

Podtrzymując długoletnie tradycje Notariatu w Polsce, zapewniamy profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i indywidualne podejście do każdego Klienta.

Po przeprowadzeniu analizy stanu prawnego i stanu faktycznego wskazujemy rozwiązania, dzięki którym Klienci mogą osiągnąć pożądane skutki prawne.

Obecnie nad zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności notarialne mogą powodować skutki prawne, w Kancelarii czuwają: Notariusz, Zastępca Notarialny oraz pracownicy sekretariatu.

Informacje na temat czynności, jakich można dokonać u notariusza są udzielane bezpłatnie.

Na miejscu istnieje możliwość skorzystania z internetu, celem np. dokonania przelewów.

Notariusz, jak również personel Kancelarii, jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.